Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

crumbcake
crumbcake

Kobieta dorasta mentalnie kiedy po raz pierwszy powie facetowi “spierdalaj” i nauczy się nie zabiegać o uwagę osób, które nie chcą mieć z nią kontaktu. To forma wewnętrznego szacunku do samego siebie. 

— M.L
Reposted fromrosses rosses via0 0
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
crumbcake
6186 480c 500
crumbcake
crumbcake
crumbcake
6321 ba8c 500
crumbcake
crumbcake
9549 44b1
crumbcake
7788 eb64 500

April 20 2020

crumbcake
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viadailylife dailylife
crumbcake
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viadailylife dailylife
crumbcake
5863 3471
Reposted frombyheart byheart viadailylife dailylife
crumbcake

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadailylife dailylife
crumbcake
2372 0969
Reposted fromdailylife dailylife

August 02 2019

crumbcake
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viafreeway freeway
crumbcake
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
crumbcake

February 06 2018

crumbcake
crumbcake
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viasaycheese saycheese

January 22 2018

crumbcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...