Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

crumbcake
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydreamer curlydreamer

March 03 2017

crumbcake
crumbcake
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viasaycheese saycheese
crumbcake
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się.
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób.
Choćby gołębia.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viadailylife dailylife
crumbcake
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
crumbcake
3608 8651
Reposted fromdailylife dailylife
crumbcake
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadailylife dailylife
crumbcake
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife

February 28 2017

crumbcake
crumbcake
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viasaycheese saycheese

July 06 2015

crumbcake
crumbcake
5786 e445 500

July 05 2015

crumbcake

June 21 2015

crumbcake
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
crumbcake
9303 fbfb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
crumbcake
8891 4b49
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
crumbcake
6790 f810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
crumbcake
6822 f4a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1500 4d53 500
crumbcake
1339 dc14 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl