Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

crumbcake
crumbcake
2132 cfb3

June 04 2017

crumbcake
6956 28ae 500
Reposted fromboro boro viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

June 02 2017

crumbcake
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby

May 22 2017

crumbcake
crumbcake
crumbcake

May 16 2017

crumbcake
0141 0c30 500

May 08 2017

crumbcake

March 25 2017

crumbcake
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydreamer curlydreamer

March 03 2017

crumbcake
crumbcake
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viasaycheese saycheese
crumbcake
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się.
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób.
Choćby gołębia.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viadailylife dailylife
crumbcake
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
crumbcake
3608 8651
Reposted fromdailylife dailylife
crumbcake
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadailylife dailylife
crumbcake
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife

February 28 2017

crumbcake
crumbcake
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viasaycheese saycheese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl